Nevermore

Project Info

Projektbeskrivelse

Komposition og implementering af lyd til computerspil i DADIU regi. Stilen var magisk realistisk og omhandlede en psykisk syg kvindes flugt fra en anstalt i 1970’ernes England.